Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO KALISKA
NADLEŚNICTWO KALISKA
58 5889 818
58 5889 814

ul. Długa 64

83-260 Kaliska

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

Nadleśniczy
Andrzej Przewłocki
58 5889 818
Zastępca Nadleśniczego
Małgorzata Gass-Pięta
58 5889 818
Główny Księgowy
Beata Manowska
58 5889 818
Sekretarz
Kordian Kromer
58 5889 792

Pion Nadleśniczego

Zdzisław Zimny
Inżynier Nadzoru
Tel.: 58 536 6556
Andrzej Tomana
Inżynier Nadzoru
Tel.: 58 536 6556
Barbara Rożewicz
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 58 5889 798
Janusz Czubek
Posterunek Straży Leśnej
Tel.: 58 5889 793
Michał Lewandowski
Administrator systemu SILP
Tel.: 58 5889 788

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Katarzyna Mroczkiewicz
Dział Gospodarki Leśnej, ZG1 - Stanowisko ds. hodowli lasu, ochrony przyrody
Tel.: 58 5889 787
Paweł Narloch
Dział Gospodarki Leśnej, ZG2 - Stanowisko ds ochrony lasu, ochrony p.poż
Tel.: 58 5889 787
Marcin Kuliński
Dział Gospodarki Leśnej, ZG3 - Stanowisko ds. pozyskania i handlu drewnem
Tel.: 58 5889 788
Dział Gospodarki Leśnej, ZG4 - Stanowisko ds. stanu posiadania oraz lasów nadzorowanych
Bartosz Skowronowski
Dział Gospodarki Leśnej, ZG5 - Stanowisko ds. stanu posiadania
Tel.: 58 5889 820
Włodzimierz Wałaszewski
Dział Gospodarki Leśnej, ZG6 - Kierownik stacji oceny nasion, stanowisko ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: 58 5883 579

Pion Głównego Księgowego

Renata Łobocka
Dział Finansowo-księgowy
Tel.: 58 5889 797
Wiesława Niewiadomska
Dział Finansowo-księgowy
Tel.: 58 5889 815
Elżbieta Stosik
Dział Finansowo-księgowy
Tel.: 58 5889 799
Ewa Domert
Dział Finansowo-księgowy
Tel.: 58 5889 799

Pion Sekretarza

Barbara Aksamitowska
Dział Administracyjno-gospodarczy
Tel.: 58 5889 815
Małgorzata Węsierska
Dział Administracyjno-gospodarczy
Tel.: 58 5889 815
Łukasz Grzywacz
Dział Administracyjno-gospodarczy
Tel.: 58 5889 815
Mieczysław Domert
Dział Administracyjno-gospodarczy
Tel.: 58 5889 794
Ewa Mięta - sekretariat
Dział Administracyjno-gospodarczy
Tel.: 58 5889 818