Lista aktualności Lista aktualności

Kontynuacja programu ochrony gatunków roślin prawnie chronionych w Nadleśnictwie Kaliska

W roku 2010 w Nadleśnictwie Kaliska został wprowadzony w życie program, który miał na celu ochronę wybranych gatunków roślin chronionych, których stanowiska na terenie naszego nadleśnictwa powoli zanikały.

Do rozmnażania z pozyskanych w drzewostanach nasion zostały wybrane: Śnieżyca wiosenna Leucoium vernum , Lilia złotogłów Lilium martagon , Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i Sasanka wiosenna Pulsatilla vernalis. Po uzyskaniu z RDOŚ w Gdańsku odpowiednich pozwoleń na zbiór i wprowadzanie roślin chronionych do drzewostanu rozpoczęliśmy proces produkcji młodych rozsadek tych roślin. Na terenie Arboretum Wirty w przystosowanych do tego inspektach i szklarni nasiona  zostały wysiane w pojemniki i pielęgnowane aż do momentu osiągniecia przez roślinkę rozmiarów  pozwalających na wysadzenie jej do lasu.

Po upływie 9 lat udało nam się wprowadzić do drzewostanu na naturalne stanowiska  około 50 sasanek, 80 lilii i 95 wawrzynków. Najpiękniej przyjęła się sasanka wiosenna, która zrobiła karierę i w 2018 roku pozowała do zdjęć w czerwcowym numerze miesięcznika Przyroda Polska. Niestety śnieżyca wiosenna na swoim jedynym stanowisku w arboretum bardzo słabo obradza nasiona, rośliny  stopniowo zanikają, w związku z tym jak na razie nie udało nam się jej wprowadzić do drzewostanu.  

Nie zawsze można pozostawić przyrodzie dalsze losy posadzonych roślin - czasami sadzonki wymagają usunięcia konkurencyjnych chwastów, wycięcia osłaniających ich gałęzi albo po prostu czujnego oka leśnika aby właściwie rozwijały się na swoich miejscach w drzewostanie.

Od roku 2018 Nadleśnictwo Kaliska realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich pt. „Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunkowej i siedliskowej w Arboretum Wirty”.

W nowych już warunkach planujemy poszerzyć listę roślin chronionych wyznaczonych do rozmnażania i kontynuować rozpoczęte 10 lat temu złożenia – ale to już temat na następny artykuł. Cdn…

 

Fot.,tekst.:K.Mroczkiewicz

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!