Lista aktualności Lista aktualności

Nadzwyczajne kontrole występowania szkodników pierwotnych sosny

Na początku marca w nadleśnictwie wykonane zostały nadzwyczajne kontrole występowania szkodników pierwotnych sosny. Kontroli dokonano głównie pod kątem występowania dwóch gatunków owadów tj. brudnicy mniszki (zdj. 1) oraz strzygonii choinówki (zdj. 5).

Oba owady należą do szkodników polifagicznych szeroko rozprzestrzenionych w Polsce, zwłaszcza na terenach nizinnych. Gąsienice obu gatunków wyrządzają największe zniszczenia w drzewostanach iglastych, gdzie pojedyncze  okazy potrafią zjeść nawet do 1000 igieł.  W celu ochrony drzewostanów przed inwazją szkodników należy odpowiednio wcześnie wykonać badania prognostyczne w celu ustalenia zagrożenia oraz określić potencjalne metody zwalczania.

Podstawą do zarządzenia nadzwyczajnej kontroli są zagrożenia drzewostanów z roku ubiegłego, ujawnione na podstawie wyników jesiennych poszukiwań, a dla brudnicy mniszki z obserwacji lotu motyli.

Celem nadzwyczajnej kontroli jest:

a.       uściślenie przebiegu granic obszarów zagrożenia,

b.      ocena zachodzących zmian w liczebności i zdrowotności populacji badanego gatunku szkodnika.  

Dla strzygoni oraz innych owadów zimujących w ściółce poszukiwania wykonuje się pod okapem sosen na 10 placówkach o powierzchni 0.5 m2 (zdj.2). Placówki takie wyznacza się według szczegółowo opisanego schematu, tak by próbka była możliwie reprezentatywna. Na każdej z powierzchni dokładnie przegląda się ściółkę oraz wierzchnią warstwę gleby. Zebrane okazy owadów gatunków takich jak: borecznik sosnowy, poproch cetyniak, barczatka sosnówka, zawisak borowiec czy osnuja gwiaździsta umieszcza się w opisanych pudełkach, które następnie przesyłane są do Zespołu Ochrony Lasu, który potwierdza gatunek i na podstawie ilości owadów danego gatunku szkodnika w partii kontrolnej określa stopień zagrożenia drzewostanów sosnowych od szkodników pierwotnych- liściożernych.

Dla brudnicy mniszki wykonano kontrolę złóż jaj, których poszukiwania prowadzi się w szczelinach kory odziomków dwóch drzew na całym obwodzie do wysokości 1,5m (zdj. 4).

Po wstępnej analizie w Nadleśnictwie Kaliska zagrożone jest około 5000ha drzewostanów przez w/w owady.

Tekst: Paweł Narloch