Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY - SPRZĘT

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Nr 6/2018

Nadleśnictwo Kaliska ogłasza pisemny

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

sprzętu wycofanego z eksploatacji.

Oferty należy składać do dnia 20.11.2018r. do godz. 9.00 w siedzibie Nadleśnictwa Kaliska - sekretariat

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie BIP Nadleśnictwa Kaliska, link do strony znajduje się poniżej:

https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kaliska/komunikaty_i_ogloszenia