Lista aktualności Lista aktualności

Wilki na terenie Nadleśnictwa Kaliska

WILKI NA TERENIE NADLEŚNICTWA KALISKA

W dniu 21 sierpnia 2018 roku Nadleśnictwo Kaliska otrzymało informację od Straży Gminnej ze Starej Kiszewy, że na terenie miejscowości Konarzyny dwa wilki zaatakowały i zagryzły psa na prywatnej posesji. Zdarzenie miało miejsce w godzinach wieczornych 19 sierpnia br.

Straż Gminna powiadomiła o zaistniałej sytuacji właściwą Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, w celu podjęcia odpowiednich kroków http://gdansk.rdos.gov.pl/ochrona-zwierzat-hodowlanych-przed-wilkami-2

 

Sporządziła: K. Mroczkiewicz