FSC

Nadleśnictwo Kaliska posiada Certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), który został wydany 13 listopada 2012 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000007 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 12 listopada 2017 r.

PEFC

Nadleśnictwo Kaliska posiada Certyfikat nr 12/0027-5 wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. ważny od 22.05.2015 r. do 21.05.2018 r.