Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters NADLEŚNICTWO KALISKA
NADLEŚNICTWO KALISKA
58 5889 818
58 5889 814

ul. Długa 64

83-260 Kaliska

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

Nadleśniczy
Andrzej Przewłocki
58 5889 818
Zastępca Nadleśniczego
Małgorzata Gass-Pięta
58 5889 818
Główny Księgowy
Beata Manowska
58 5889 818
Sekretarz
Kordian Kromer
58 5889 792

Pion Nadleśniczego

Zdzisław Zimny
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 58 536 6556
Andrzej Tomana
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 58 536 6556
Barbara Rożewicz
Stanowisko ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 58 5889 798
Janusz Czubek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 58 5889 793
Robert Regliński
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 58 5889 793
Michał Lewandowski
Administrator systemu SILP
phone-abbreviation: 58 5889 819
Edyta Hinc
Stanowisko ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 58 585889798

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Katarzyna Mroczkiewicz
Dział Gospodarki Leśnej, ZG1 - Stanowisko ds. zagospodarowania lasu, ochrony przyrody
phone-abbreviation: 58 5889 787
Zdzisław Dunajski
Dział Gospodarki Leśnej, ZG2 - Stanowisko ds ochrony lasu i BHP
phone-abbreviation: 58 5889 787
Włodzimierz Wałaszewski
Dział Gospodarki Leśnej, ZG4 - Stanowisko ds. gospodarki łowieckiej oraz kierownik stacji oceny nasion
phone-abbreviation: 58 5883579
Bartosz Skowronowski
Dział Gospodarki Leśnej, ZG5 - Stanowisko ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 58 5889 820
Łukasz Grzywacz
Dział Gospodarki Leśnej, ZG3 - Stanowisko ds. zamówień publicznych, marketing
phone-abbreviation: 58 5889 788
Paweł Narloch
ZG6-Stanowisko ds. pozyskania drewna i LN
phone-abbreviation: 58 5889 788

Pion Głównego Księgowego

Renata Łobocka
Dział Finansowo-księgowy, KF1 - Stanowisko ds. księgowości
phone-abbreviation: 58 5889 797
Elżbieta Stosik
Dział Finansowo-księgowy, KF3 - Stanowisko ds. sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 58 5889 799
Ewa Domert
Dział Finansowo-księgowy, KF4 - Stanowisko ds. księgowości
phone-abbreviation: 58 5889 799
Ilona Ossowska
Dział Finansowo - księgowy, KF2 - Stanowisko ds. księgowości
phone-abbreviation: 58 5889 797

Pion Sekretarza

Barbara Aksamitowska
Dział Administracyjno-gospodarczy, SA2 -Stanowisko ds. infrastruktury
phone-abbreviation: 58 5889 815
Mateusz Dorawa
Dział Administracyjno-gospodarczy, SA4 - Referent ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 58 5889 792
Mieczysław Domert
Dział Administracyjno-gospodarczy, SA3 - Magazyn
phone-abbreviation: 58 5889 815
Ewa Mięta
Dział Administracyjno-gospodarczy, SA1 - Sekretariat
phone-abbreviation: 58 5889 818