Asset Publisher Asset Publisher

Akcja sadzenia lasu przez pracowników nadleśnictwa.

W dniu 10.04.2019 w leśnictwie Cis, oddz. 370m pracownicy nadleśnictwa posadzili ok. 1500 sadzonek dęba szypułkowego 4/0 na powierzchni 0.23 ha. Leśniczy leśnictwa Cis Marcin Rutkowski i podleśniczy Maciej Wąs staranie przygotowali pozycję do sadzenia, sadzonki zostały zabezpieczone przed wysychaniem, w specjalne papierowe worki. W związku, że  mieliśmy posadzić dęba szypułkowego, to powierzchnia została ogrodzona.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!