Asset Publisher Asset Publisher

Bielik

To już 20 lat. Trochę historii.

W 1999 roku na terenie byłego leśnictwa Wyspa /obecnie leśnictwo Drzewiny/ zostało zlokalizowane gniazdo bielika.  Dnia 16.11.1999 r.  decyzją Wojewody Pomorskiego została utworzona strefa ochronna. Pierwsze lęgi były udane , natomiast w 2001 roku prawdopodobnie kruki zniszczyły złożone jaja.  Bieliki zmieniły rewir. Opuszczone gniazdo  w 2008  roku spadło na ziemie.  Ostatecznie strefa ochronna została decyzją Wojewody Pomorskiego  w tym samym roku zlikwidowana.

W 2012 roku w odległości około 300 metrów od starego  zostało odnaleziono nowe gniazdo bielika. Zbudowane na pochyłej sośnie, wbrew prawom grawitacji było czynne przez 3 lata,  do wichury w 2015 r. kiedy część gniazda spadła. I kiedy wydawało się że w tym roku nie będzie lęgów w krótkim czasie na sąsiednim drzewie zbudowane zostało nowe gniazdo. Na początku niezbyt okazałe w każdym rokiem stawało się większe będąc domem dla zawsze jednego młodego bielika.

Od paru dni widywane są bieliki siedzące na drzewach w pobliżu gniazda, jest to znak, że i w tym roku mogą być udane lęgi.

Fot., tekst: Z.Piechowiak, Leśnictwo Drzewiny.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!