Asset Publisher Asset Publisher

Lekcja edukacyjna w ZSP Borzechowo

Dnia 12.11.2015 r. pracownik naszego nadleśnictwa Pan Marcin Tomana odwiedził Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie. Celem spotkania było zapoznanie uczniów zerówki, jak i klas 1- 6 szkoły podstawowej z zasadami dokarmiania ptaków w zimie. W prezentacjach multimedialnych zaprezentował również gatunki ptaków, które zimują w naszym kraju, jak i te które z niego odlatują.

                Ponadto uczniowie klas gimnazjalnych tego zespołu szkół przygotowują się do zajęć warsztatowych w zakładzie stolarskim, na których będą składać skrzynki lęgowe dla ptaków. W związku z powyższym tego samego dnia w tej właśnie grupie wiekowej przeprowadzono pogadankę na temat rodzajów skrzynek lęgowych, ich budowy, konstrukcji oraz podstawowych zasad ich rozwieszania w lesie. Podczas spotkania duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudził także krótki wykład na temat drogi, jaką musi przejść uczeń, aby zostać leśnikiem.

                Na zakończenie wręczono wszystkim zebranym drobne upominki od Nadleśnictwa Kaliska.