Asset Publisher Asset Publisher

NATURALNIE, ŻE ROŚNIE…

Po ostatnich obfitych deszczach obserwujemy pojawianie się małych, tegorocznych siewek sosny pospolitej na powierzchniach, gdzie celowo zainicjowaliśmy odnowienie naturalne tego gatunku. Póki co wyglądają tak:

 

Od tego momentu będziemy cyklicznie monitorować rozwój przyszłego pokolenia, które genetycznie jest znacznie lepiej przystosowane do lokalnych warunków niż drzewostany pochodzące z sadzenia. Musimy jednak pamiętać, że przed tymi kilkucentymetrowymi siewkami daleka droga, by stać się potężnym dorodnym drzewostanem sosnowym. Czycha na nie wiele „zakrętów życiowych”. W początkowym etapie groźne są choroby grzybowe, które czasami dziesiątkują ilość siewek na uprawie. Kolejnym zagrożeniem jest duża penetracja zwierzyny (sarny i jelenia), która szczególnie w okresie bezśnieżnej zimy podskubuje pączki szczytowe. Kiedy już nasze „maleństwa” przeżyją pierwszy rok, kolejna wiosna to zagrożenie od szkodników upraw – szczególnie szeliniaka sosnowca. Wiele przygód czeka na kolejne pokolenie lasu, ale jak pokazują nasi koledzy (szczególnie z Leśnictwa Baby Kazik Kowalewski i Ryszard Stormowski) trud odnowień naturalnych przynosi wymierny skutek w postaci pięknych upraw i młodników.

Aby zainicjować takie samoistne pojawienie się siewek sosny, należy w roku poprzedzającym zrąb wyszukać na powierzchni najbardziej dorodne drzewa o rozbudowanej koronie, które przekażą swoje cechy młodemu pokoleniu.

 

Kolejnym krokiem jest szybkie uprzątnięcie powierzchni zrębu i lekkie spulchnienie gleby. Stwarzamy wówczas warunki do kiełkowania nasion, które wysypują się z szyszek od końca marca do połowy maja.

 

I od tego momentu leśnik musi liczyć na pomoc natury. Aby pokrycie powierzchni siewkami było zadowalające musi nastąpić splot sprzyjających warunków: dobry rok nasienny, wiosenne deszcze i korzystny układ czynników o których pisałem wcześniej.

Udział odnowień naturalnych w polskich lasach systematycznie rośnie, w 2013 roku osiągnął pułap 10% a w roku 2017 było to 12,5 % (www.lasy.gov.pl/informacje/publikacje).

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Wegner

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!