Asset Publisher Asset Publisher

OD SZYSZKI DO SADZONKI

          

Zima to najlepszy czas na zbiór szyszek. Corocznie w okresie od grudnia do połowy lutego w trakcie użytkowania rębnego zbieramy szyszki sosny zwyczajnej z koron ściętych drzew. Robimy to w latach dobrego urodzaju. Drzewostan taki nazywamy Gospodarczym Drzewostanem Nasienny, którego w terenie granica oznaczona jest żółtą, przerywaną opaską. Drzewostan taki wyróżnia się dobrą jakością, dużą produkcyjnością oraz pełną zdrowotnością. Drzewostany te są poddawane kontroli zewnętrznej przez Biuro Nasiennictwa Leśnego.

          Szyszki, które zbieramy do worków są dojrzałe i zamknięte, dzięki temu wiemy, że znajdują się w nich nasiona. Zebrane szyszki ważymy i przetransportowujemy do wyłuszczarni w Wirtach. Przechowywane są w specjalnych pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze i wilgotności, gdzie nasiona zostają wyłuszczone z szyszek,odskrzydlone i przechowywane w chłodni w ujemnej temperaturze, w której czekają na wysiew. Otrzymane nasiona trafiają do szkółki leśnej w Miradowie. Następnie leśniczy szkółkarz wyhoduje z nich sadzonki, które posłużą nam do zakładania przyszłych.

Tekst i foto: E.Wildman, Leśnictwo Okoniny.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!