Asset Publisher Asset Publisher

Łosie nie są tak potulne jakby się wydawało…..

W kontakcie z człowiekiem z reguły wykazują dosyć spokojne usposobienie.

Jednak gdy dojdzie do takiego spotkania trzeba mieć na uwadze że pomimo łagodnego wyglądu i mniejszej płochliwości niż np. sarny czy jelenie potrafią być agresywne.

Jako przestrogę podaję zdarzenie z dnia 21.02.2019  gdy podczas wykonywania czynności służbowych razem z podleśniczym Tomkiem Wegnerem przejeżdżaliśmy bardzo wolno samochodem obok chmary łosi złożonej z czterech osobników. W pewnym momencie zauważyliśmy niespokojnie zachowującego się byka, który zaczął biegać wokół pozostałych osobników stada.

Aby nie niepokoić zwierząt postanowiliśmy się oddalić, ale w tym momencie byk przyjął agresywną postawę i skierował się w kierunku naszego auta z dość dużą prędkością. Jego stojący kłąb miał być dla nas przestrogą. Scena upodobniła się do hiszpańskich walk rodeo, bo opisywany byk zaczął tupać i wierzgać badylami chcąc nas wystraszyć. Zostawiliśmy chmarę i tak też radzimy Wam turystom, kiedy będziecie już niedługo zagłębiać się w nasze bory.

Fot., tekst:  A.Wiśniewski, Leśnictwo Drzewiny.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!