Asset Publisher Asset Publisher

Szyszki – a w ich środku nasiona źródło życia …

W Nadleśnictwie Kaliska  w okresie zimowym zbieramy szyszki z najlepszych  drzew i drzewostanów .   Zbioru dokonujemy  z  drzew matecznych oraz  tzw . WDN– ów  ( Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych ) .

 Drzewa mateczne to  ,,elitarne osobistości ‘’ pośród wszystkich  drzew , które cechują się najlepszą zdrowotnością , jakością pnia , pokrojem korony oraz wielkością . Uznane są przez Krajowa Komisję i wpisane do  Krajowego Rejestru Leśnego  Materiału Podstawowego Lasy Państwowe ( KRLMP LP ).  Wyłączone Drzewostany Nasienne ( WDN ) to całe powierzchnie drzewostanów o najlepszych cechach fenotypowych  wyłączone  od wyrębu ,  dzięki  czemu zbiór szyszek będzie odbywał się  przez wiele lat .

W leśnictwie Kamienna Karczma dokonano zbioru szyszek sosny z drzew stojących . Dokonali tego specjalni alpiniści tzw. ,, szyszkarze ‘’  , którzy wspinali się w korony drzew matecznych za pomocą specjalnych lin wystrzeliwanych z procy . W WDN– ach wejście odbywało się dzięki drzewołazom ( specjalne kolce przyczepione do butów ) .

Zimowy zbiór zapewni zapas nasion na przyszłe lata...

Foto i tekst S.Lempkowski, Leśnictwo Kamienna Karczma.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  

Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą                                                     i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                                  PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!