Wydawca treści Wydawca treści

Arboretum Wirty

ARBORETUM WIRTY - NAJSTARSZY W POLSCE LEŚNY OGRÓD DENDROLOGICZNY

 

      W latach 1875-1880 nadleśniczy Nadleśnictwa Wirty, Adam Putrich, wprowadził na teren szkółki drzew owocowych szpalerowe nasadzenia drzew i krzewów. Panująca wtedy w Europie moda na zadrzewienie gatunkami z innych stref klimatycznych nie ominęła również Wirt. Putrich, będąc przyjacielem prof. Adama Schwappacha, miał ułatwione zadanie. Nawiązał bezpośredni kontakt z ogrodami botanicznymi w Berlinie i Eberswalde.
   Dobrze rozwijające się zadrzewienia gatunków egzotycznych zachęciły Putricha do poszerzenia obserwacji. Wykorzystując wskazówki prof. A. Schwappacha, A. Putreich w latach 1890-1897 założył 29 powierzchni doświadczalnych, których celem była naturalizacja i aklimatyzacja drzew obcego pochodzenia oraz badanie przydatności gospodarczej tych gatunków w naszych warunkach klimatycznych. Do tych powierzchni założono specjalne księgi, w których rejestrowano wyniki pomiarów oraz prowadzone czynności gospodarcze.
   Pierwszego spisu drzewostanu w ogrodzie botanicznym dokonał w okresie międzywojennym Wacław Suski. Po wyzwoleniu nadleśniczy Kazimierz Szulisławski założył w sadzie aleję wysadzaną egzotami. W latach pięćdziesiątych, staraniem nadleśniczego Józefa Pozorskiego, utworzono alpinarium na powierzchni 0,44 ha. W latach 1984 – 1998 wykonano szereg nowych nasadzeń.
     Do najciekawszych taksonów należą:
      - Cyprysik groszkowy odm. szpilkowa,
     - Żywotnikowiec japoński,
     - Buk pospolity odm. białobrzega,
     - Orzech pośredni,
     - Tulipanowiec amerykański odm. żółtobrzega.


O Arboretum dowiesz się więcej klikając tutaj.

Do odwiedzenia Arboretum zapraszamy codzennie, od 09.00 do zmierzchu.

Materiały do pobrania