Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu - wyznaczone Rozporządzeniem nr 66/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim
- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje  12268ha
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy – na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje  173ha
- Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - część wschodnia – na terenie Nadleśnictwa Kaliska obejmuje 2462ha