Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo Kaliska posiada Certyfikat nr 12/0027-5 wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. ważny od 22.05.2015 r. do 21.05.2018 r.

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 r., której głównym celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji leśnej oraz etykietowania produktów leśnych wykonywanych przez niezależne jednostki. PEFC ma charakter „parasolowy" - uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej opracowane wspólnie przez wszystkie zainteresowane strony oraz dostosowane do lokalnych priorytetów i warunków.
Nadleśnictwo Kaliska posiada Certyfikat nr 12/0027-5 wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. ważny od 22.05.2015 r. do 21.05.2018 r.

http://www.pefc.pl/