Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Wielkość użytkowania na okres 2011- 2020 w Nadleśnictwie Kaliska wygląda następująco:
- w użytkach rębnych wynosi 430 108 m3 netto,
- w użytkach przedrębnych wynosi 557 000 m3 netto.
Planowana masa zaprojektowana do pozyskania w okresie 2011 - 2020 użytków rębnych i przedrębnych wyniesie 987 108 m3 netto.